Sakura Miko

Profile picture of “Sakura Miko”
Profile picture of “Sakura Miko”

Original Name

さくらみこ

Nickname(s)

Miko-chi Elite Miko Virtual Elite Miko sakuramiko35 Mikomiko

Type

V-Tuber

Category

JP

Tags

....

Content

....

Birthday

March 5
(10 days left until Sakura Miko's birthday!)

Debut Date

August 1, 2018
(159 days left until Sakura Miko's 6th anniversary!)

Height

152 cm (4′12″)

Weight

....

Zodiac Sign

Pisces

Language

Japanese

Gender

Female

Model

3D

Oshi Mark

🌸

Status

Active